Header Ads

| जत | ह.भ.प.नारायणराव सुबराव जगताप यांचे स्मृतिप्रित्यर्थ आरोग्य महाशिबीराचे आयोजन


 
ह.भ.प.नारायणराव सु.जगताप यांचे स्मृतिप्रित्यर्थ आरोग्य महाशिबीराचे आयोजन

जत,प्रतिनिधी : जिल्हा परिषद सांगली यांचे संयुक्त विद्यमाने सन 2019-20 मध्ये स्व.ह.भ.प.नारायणराव सबराव जगताप यांचे स्मृतिप्रित्यर्थ आरोग्य महाशिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सांगली यांचे मार्फत प्रतिबधात्मक,उपचारात्मक,संवर्धनात्मक आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. प्रा.आ.

स्तरावर बालरोग, स्त्रीरोग, अस्थीरोग, नेत्र रोग,कान, नाक,घसा,त्वचारोग इ. तज्ञांच्या सेवा उपलब्ध नसलेने विविध आरोग्य विषयक समस्या निमाण

होतात.जनतेस सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात या हेतूने विविध तज्ञ डॉक्टरांच्या सहकार्याने जिल्हा परिषद स्विय निधीमधून जत तालुक्यातमध्ये महाआरोग्य शिबिर आयोजीत करण्यात आले आहे. शिबीरामध्ये रुग्णांसाठी मोफत औषधोपचार,वैद्यकिय तज्ञांमार्फत सल्ला देवून आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

महाआरोग्य शिबीरामध्ये बालरोग,स्त्रीरोग,अस्थीरोग, नेत्ररोग,कान नाक घसा, वैद्यक शास्त्र, शल्य चिकित्सक, त्वचारोग इत्यादी आजारांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. सदरची शिबीर दि. 4 मार्च 2020 रोजी सनमडी येथे व 09 मार्च 2020 रोजी संख येथे सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहेत.या शिबीरामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णालये, एच.एल.एल.लॅबोरेटरीचा सहभाग घेण्यात आला आहे.तरी सर्व गरजने महाआरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.संजय बंडगर यांनी केले.

 
 


Blogger द्वारे प्रायोजित.